OM azonosító: 035316

Felvételi tájékoztató a 2017/18-as tanévre

 A KÜRT ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2017/2018-AS TANÉVRE

Kürt – A Rád szabott iskola

A Kürt Alapítványi Gimnázium demokratikusan működő, széles értelemben vett befogadó, gyermekközpontú iskola, ahol

 • az iskolapolgárok egymást inspirálva együttműködnek közös céljaik kialakításában és elérésében;
 • a közösséget és annak munkáját kreativitás, hatékonyság, konstruktivitás, sokszínűség, az új módszerek alkalmazása és a szabad, önálló gondolkodás jellemzi;
 • célunk segíteni a személyiség sokoldalú kibontakozását;
 • biztosítjuk a felkészülést a felsőoktatás kihívásaira;
 • maximálisan figyelembe vesszük az életkori igényeket, sajátosságokat;
 • a terhelés arányos, egyénre szabott;
 • egyaránt fontosak a tanórák és a tanórán kívüli történések;
 • közös hagyományokat őrzünk és teremtünk;
 • derűsen és pozitívan állunk a mindennapokhoz, hogy a közösen végzett tevékenység örömteli legyen;
 • ajtókat nyitunk a világra, amelyeken önálló, és így is gondolkodó, kreatív, szabad és boldog fiatal felnőttek lépnek majd be.

Képzési formák

 • Magyar-angol két tanítási nyelvű, 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés

            (0001-es tagozat kód)

 • 9. nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
 • 9. nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
 • 9. nyelvi előkészítő évfolyamon heti 4 óra informatika
 • 9-12. évfolyamon heti 4 második idegen nyelv óra (francia, német, olasz, orosz, spanyol), a diákok választása szerint
 • 9-12. évfolyamon angolul oktatott tantárgyak, angol nyelv emelt óraszámban, anyanyelvi tanárral is
 • választható tárgyak a 9. nyelvi előkészítő, 9-12. évfolyamon (heti 4-6 órában)

                       

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyamú 1+4 évfolyamos, magyar nyelvű gimnáziumi képzés

            (0002-es tagozat kód)

 • 9. nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
 • 9. nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
 • 9. nyelvi előkészítő évfolyamon heti 4 óra informatika
 • 9-12. évfolyamon heti 4 második idegen nyelv óra (francia, német, olasz, orosz, spanyol), a diákok választása szerint
 • választható tárgyak a 9. nyelvi előkészítő, 9-12. évfolyamon (heti 4-6 órában)

 

Amiért érdemes minket választani

 

 1. A (tovább)tanulás segítése
  • A diákok 95%-a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik a két tanítási nyelvű osztályban
  • A diákok képességeinek aktuális állapotára, személyiségére szabott oktatás és nevelés (egyéni fejlesztési terv)
  • A továbbtanulók aránya 90%
  • Az egyetlen középiskola jelenleg Magyarországon, ahol sakkoktatás folyik
  • Differenciált tevékenységformák
  • Egyéni konzultációs és fejlesztési lehetőségek, tehetséggondozás
  • Epochák
  • Háromoldalú testületek (diákok, szülők, munkatársak): Kürttanács, Együttműködés Fóruma
  • Igény szerint emelt szintű érettségi előkészítők bármely tantárgyból
  • Iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus
  • Kiemelten kezeljük a „Ki tanul, kit tanítunk?”; a „Hogyan tanul, hogyan tanítunk?” elveket
  • Kötetlen, családias légkör, partnerközpontú, szolgáltató szemlélet
  • Létszámtól függő csoportbontás: idegennyelvi, matematika és informatika órákon
  • Mentorrendszer
  • Minden évfolyamon radikálisan csökkentett kötelező óraszám, így széles választási lehetőség
  • Minden osztályt osztályfőnökök párosa vezet, gondoz
  • Nem magas osztálylétszámok
  • Nyelvvizsgával az összes végzős 85%-a rendelkezik,
  • Projektek
  • Részletes szöveges értékelés félévkor és év végén
  • Szociális Bizottság (szociális kedvezmények lehetősége)
  • Tömbösített testnevelés órák

 

 

 1. Tanórán kívüli programok
  • Szakkörök (labdajátékok, angol, holland, biológia, hangképzés, közgazdaságtan, matematika, pszichokör, Public Speaking, rajz, zene, gitár, színjátszókör)
  • Házi vetélkedők, tehetséggondozási programok
  • Színes programok egész évben (gólyatábor, gólyabál, sítábor, biciklis tábor, vízitúra, témahetek (nyelvi hét, természetismeret projekthét) és témanapok (egészségnap, demokrácianap, tolerancianap, sportnap), Művészeti fesztivál, Kürti Party, Kürt Születésnap, Alapítványi bál, diák-tanár meccsek)
  • Osztálykirándulások (év elején és év végén is)

 

 

Felvételit segítő, tehetséggondozó szakkör

2016. október 6-tól minden csütörtökön17:00-tól 18:30-ig magyar nyelv és irodalom, valamint matematika műveltségi terület által érintett kompetenciák fejlesztése.

A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni.

Felvételi vizsga a 8. osztályosoknak

Központi írásbeli:

 • A központi vizsgát bármelyik iskolában, így nálunk is meg lehet írni.
 • Területei: magyar és matematika
 • Időpontja: 2017. január 21. 10:00 óra

 

 

 

 

Szóbeli:

 • A jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgánkon kell részt venniük, mely vizsga egy kötetlen beszélgetésből és egy csoportos feladatból áll. A felvételi során kiemelten figyeljük a diák együttműködését, motivációját.
 • Időpontja: 2017. február 27-március 3. (egyéni beosztás szerint)

 

A felvételi pontszámba beleszámít:

 • központi írásbeli eredménye mindkét tárgyból
 • szóbeli eredménye

 

Gimnáziumi Nyílt Napok

2016. november 14.

2017. február 6.

Iskolánkban a nyílt napoktól eltérő időpontban is szerettel fogadjuk az érdeklődőket előzetes egyeztetés után, hiszen: „Nálunk minden nap nyílt nap van!”

Együttműködő partnereink

Hasznos linkek

Közösségi oldal és e-napló
Kövessen minket közösségi oldalainkon is

Kapcsolat

Kürt Alapítványi Gimnázium

1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/b.

Tel: (1) 422-0673, (1) 422-0672
Fax: (1) 343-0715
Email: posta@kag.hu

Kapcsolat