OM azonosító: 035316

Gondolkodók Társasága

             A Gondolkodók Társasága

 • A Kürt Gimnázium fejlesztő vezető testülete.
 • Tagjait a Munkatársi Közösség választja meg a pedagógusok közül, létszáma korlátlan.
 • A Gondolkodók Társasága ülésein a tagok részvétele kötelező, ha valaki nem tud jelen lenni, azt indokával együtt előre közli a levezető elnökkel, aki ismerteti ezt az ülésen.
 • A Gondolkodók Társasága határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van.
 • A Gondolkodók Társasága döntéseit egyszerű többséggel hozza, személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazásra van szükség.
 • Ülései nyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti előzetesen részvételi szándékát, erről a Gondolkodók Társasága az előző ülésén dönt.
 • Szükség szerint ülésezik.
 • Munkáját a pedagógiai vezető készíti elő, az üléseket felváltva a tagjai vezetik.
 • A Gondolkodók Társasága tagjainak a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztést legalább három nappal a Gondolkodók Társasága ülése előtt meg kell kapniuk.
 • Működési rendjét egyebekben maga alakítja ki.
 • Féléves programja a tanári folyóson kifüggesztésre kerül. Napirendjét az ülés megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal a tanári folyóson közzéteszi.
 • A Munkatársi Közösség elé kerülő stratégiai szintű előterjesztések gazdája.
 • A nem stratégiai pedagógiai-szakmai kérdésekben dönt.
 • Elfogadja a tantárgyak alapvető tartalmát és működését meghatározó koncepciókat.
 • Elfogadja a tantárgyak éves programját.
 • Dönt a szakkörök, a fakultáció éves tervéről.
 • A Gondolkodók Társaságának működéséről a pedagógiai vezető tanév végén beszámol a Munkatársi Közösségnek, a beszámolóban a tagok - önértékelésükön alapuló - egyéni munkájának elemzése is megjelenik.
 • A Gondolkodók Társasága üléseiről jegyzőkönyv készül.

Együttműködő partnereink

Hasznos linkek

Közösségi oldal és e-napló
Kövessen minket közösségi oldalainkon is

Kapcsolat

Kürt Alapítványi Gimnázium

1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/b.

Tel: (1) 422-0673, (1) 422-0672
Fax: (1) 343-0715
Email: posta@kag.hu

Kapcsolat