OM azonosító: 035316

Kürttanács

 1. Az iskolapolgárok csoportjainak képviseleti fóruma, legfelsőbb döntéshozatali szerve, minden nem szakmai, nem pedagógiai, nem költségvetési kérdésben dönt.
 2. A Kürttanácsba az iskolapolgárok három csoportja (diák, szülő, tanár) delegálhat képviselőket. Ülésein az egyes csoportok egyenlő arányú szavazati joggal rendelkeznek. A Kürttanács tagját csak a delegáló csoport hívhatja vissza.
 3. A tanári oldal a Munkatársi Közösség által választott két tagból és a felelős vezetőből, a Kürttanács titkárából tevődik össze. Tagja még osztályonként egy-egy szülő és egy-egy tanuló. Tagja továbbá a pedagógiai vezető és az ügyvezető igazgató.
 4. A Kürttanács rendkívüli ülését kell összehívni, amennyiben a testület tagjainak egyharmada, vagy valamelyik oldal tagjainak kétharmada írásban kezdeményezi azt. Az ülést a beadványtól számított két héten belül kell megtartani.
 5. Az iskolapolgároknak vagy azok csoportjainak előterjesztéseit, javaslatait köteles érdemben megvizsgálni, azokról dönteni.
 6. A Kürttanács működési rendjéről egyebekben önmaga dönt.
 7. Maga dönti el egy adott ügyről, hogy az pedagógiai, szakmai, vagy költségvetési kérdés-e.
 8. Stratégiai jellegű pedagógiai-szakmai kérdésekben véleményezési joga van.
 9. Elfogadja az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 10. Az iskola értékelési rendszerének kérdésében véleményezési joga van.
 11. Véleményezi az Együttműködés Fóruma működésének alapelveit.
 12. Évente beszámoltatja az Együttműködés Fórumát.
 13. Dönt az adományozható iskolai díjak köréről, illetve a díjazottak személyéről.
 14. Titkára évente tájékoztatja a testület munkájáról a Munkatársi Közösséget.

Együttműködő partnereink

Hasznos linkek

Közösségi oldal és e-napló
Kövessen minket közösségi oldalainkon is

Kapcsolat

Kürt Alapítványi Gimnázium

1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/b.

Tel: (1) 422-0673, (1) 422-0672
Fax: (1) 343-0715
Email: posta@kag.hu

Kapcsolat