OM azonosító: 035316

Működési rend

A Kürttanács működése

 • Az iskolapolgárok csoportjainak képviseleti fóruma, legfelsőbb döntéshozatali szerve, minden nem szakmai, nem pedagógiai, nem költségvetési kérdésben dönt.
 • A Kürttanácsba az iskolapolgárok három csoportja (diák, szülő, tanár) delegálhat képviselőket. Ülésein az egyes csoportok egyenlő arányú szavazati joggal rendelkeznek. A Kürttanács tagját csak a delegáló csoport hívhatja vissza.
 • A tanári oldal a Munkatársi Közösség által választott két tagból és a felelős vezetőből, a Kürttanács titkárából tevődik össze. Tagja még osztályonként egy-egy szülő és egy-egy tanuló. Tagja továbbá a pedagógiai vezető és az ügyvezető igazgató.
 • A Kürttanács rendkívüli ülését kell összehívni, amennyiben a testület tagjainak egyharmada, vagy valamelyik oldal tagjainak kétharmada írásban kezdeményezi azt. Az ülést a beadványtól számított két héten belül kell megtartani.
 • Az iskolapolgároknak vagy azok csoportjainak előterjesztéseit, javaslatait köteles érdemben megvizsgálni, azokról dönteni.
 • Maga dönti el egy adott ügyről, hogy az pedagógiai, szakmai, vagy költségvetési kérdés-e.
 • Stratégiai jellegű pedagógiai-szakmai kérdésekben véleményezési joga van.
 • Elfogadja az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 • Az iskola értékelési rendszerének kérdésében véleményezési joga van.
 • Véleményezi az Együttműködés Fóruma működésének alapelveit.
 • Évente beszámoltatja az Együttműködés Fórumát.
 • Dönt az adományozható iskolai díjak köréről, illetve a díjazottak személyéről.
 • Titkára évente tájékoztatja a testület munkájáról a Munkatársi Közösséget.
 • A Kürttanács napirendjét és a vitaanyagokat legkésőbb egy héttel az adott ülés előtt a Diákönkormányzatnak elküldi.
 • Az üléseken jegyzőkönyv készül, amelyeket a Kürttanács az iskola honlapján az ülést követő egy héten belül nyilvánosságra hoz.
 • Ha a képviselő nem tud jelen lenni az ülésen, távolmaradásáról illetve annak okáról (amennyiben publikus) az ülés előtt tájékoztatja a Kürttanács titkárát.
 • Az ülések és a jegyzőkönyv vezetését a képviselők három csoportja egymást váltva vállalja.
 • A Kürttanács napirendjét - az iskolapolgárok javaslatait és előterjesztéseit figyelembe véve – a Kürttanács titkára állítja össze.
 • A Kürttanács ülései nyilvánosak, hacsak másképp nem dönt a testület.
 • A Kürttanács havonta ülésezik szerdai napon 17.00-19.30-ig.

Tervezett időpontok:

nov. 27. - levezetés és jegyzőkönyv: tanári oldal

dec. 18. - levezetés és jegyzőkönyv: szülői oldal

jan. 15. - levezetés és jegyzőkönyv: diák oldal

febr. 12. - levezetés és jegyzőkönyv: tanári oldal

márc. 12. - levezetés és jegyzőkönyv: szülői oldal

ápr. 9. - levezetés és jegyzőkönyv: diák oldal

máj. 14. - levezetés és jegyzőkönyv: tanári oldal

jún. 4. - levezetés és jegyzőkönyv: szülői oldal.

 

Együttműködő partnereink

Hasznos linkek

Közösségi oldal és e-napló
Kövessen minket közösségi oldalainkon is

Kapcsolat

Kürt Alapítványi Gimnázium

1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/b.

Tel: (1) 422-0673, (1) 422-0672
Fax: (1) 343-0715
Email: posta@kag.hu

Kapcsolat