OM azonosító: 035316

Munkatársi Közösség

 1. A Munkatársi Közösség a pedagógusok legfőbb stratégiai, illetve pedagógiai-szakmai döntéshozó testülete.
 2. A Munkatársi Közösség tagja minden pedagógus, akinek legalább 15 tanítási órája van. Minden más munkatárs csatlakozhat.
 3. A Munkatársi Közösség ülésein a tagok részvétele kötelező, ha valaki nem tud jelen lenni, azt indokával együtt előre közli a levezető elnökkel, aki ismerteti ezt a Munkatársi Közösséggel.
 4. A Munkatársi Közösség határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a jelen van.
 5. A Munkatársi Közösség döntéseit általában egyszerű többséggel hozza, de határozhat úgy is, hogy valamely döntés kétharmados többséget igényel. Személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazásra van szükség.
 6. A Munkatársi Közösség ülései nyilvánosak, hacsak másképp nem dönt a testület.
 7. A Munkatársi Közösség szükség szerint ülésezik.
 8. Munkáját a pedagógiai vezető szervezi és elnökli.
 9. A Munkatársi Közösség tagjainak a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztést legalább három nappal a Munkatársi Közösség előtt meg kell kapniuk.
 10. A Munkatársi Közösség témájává kell tenni minden olyan kérdést is, amit a Munkatársi Közösség tagjainak legalább 1/3-a írásban igényel. Ilyen esetben is szükséges az írásos előterjesztés.
 11. A Kürt Gimnázium szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai-szakmai programját, alapdokumentumait, alapintézményeit illetően a Munkatársi Közösség a legfelsőbb fórum, minden stratégiai kérdésben ő dönt vagy felsőbb (más) testületek felé ő az előterjesztő.
 12. Dönt a Kürt Gimnázium értékelési rendszeréről.
 13. Dönt a felvételi rendszer alapelveiről, ám előtte ki kell kérnie az Kürttanács véleményét.
 14. Dönt a nap kezdésének és szüneteinek, valamint a tanév időbeosztásáról.
 15. Elfogadja az iskola költségvetését és a költségvetési beszámolót.
 16. Elfogadja a tanári bérrendszer változásait.
 17. A munkatársak közül megválasztja: hároméves időtartamra: a Vezetőség tagjait, a Gondolkodók Társaságának tagjait, egyéves időtartamra: az Kürttanácstagokat, az Együttműködés Fórumának tagjait, a Szociális Bizottság tagjait; ötéves időtartamra vagy az osztály kifutásának idejéig: az osztályfőnököket.
 18. A pedagógiai vezetőt, az ügyvezető igazgatót, a választott vezetőket minden év végén beszámoltatja, szavazással elfogadja beszámolóikat. Amennyiben az „igen” szavazatok aránya 2/3-nál kevesebb, az éves munka részletes megbeszélésére kerül sor.
 19. A Munkatársi Közösség 1/3-ának írásos beadványa esetén a Munkatársi Közösség tárgyalni, majd szavazni köteles a bizalmatlansági indítványról. Bizalmatlansági indítvány indítható mindenki ellen, akit a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezése alapján a Munkatársi Közösség választott meg.
 20. Dönt más intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való közös társaságok, szervezetek létrehozásáról.

Együttműködő partnereink

Hasznos linkek

Közösségi oldal és e-napló
Kövessen minket közösségi oldalainkon is

Kapcsolat

Kürt Alapítványi Gimnázium

1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/b.

Tel: (1) 422-0673, (1) 422-0672
Fax: (1) 343-0715
Email: posta@kag.hu

Kapcsolat